Μέρος της αποθήκης μας

   

Το φορτηγό μας στα δεξιά - ο οδηγός & αποθηκάριός μας Παναγιώτης Μακρίδης οδηγεί το κλαρκ στην αυλή της αποθήκης μας

   

Hosted & Created by MBN SA 2005 - All rights reserved